وبـــــــلاگ آمـــــــــــوزش عـــــــــــــــربی
سایت تخصصی دستور زبان ادبیّات عرب
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

وبـــــــلاگ آمـــــــــوزش عـــــــربی


سایت تخصصی دستور زبان ادبیّات عربسیّد محمّد روحـانی

مـدیـر وبــلاگ

ROHANI.BAYGI@GMAIL.COM


 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 28 بهمن 1397


آشنایی با کلمه «لَمَّا»


لَمَّا:این حرف نیز مانند (لَمْ) فعل مضارع را مجزوم و منفى و معناى آنرا قلب به ماضى میكند ولى در پنج مورد با (لَمْ) اختلاف دارد :

اول آنكه با حرف شرط نمى آید و نمى توان گفت : « انْ لَمّا تقمْ » و بلكه گفته مى شود : «انْ لَم تَقُمْ».

دوم آنكه منفى ) لَمّا) تا زمان حال ( زمان گفتن ) مى باشد ولى منفى (لَمْ)  احتمال اتصال و انفصال را دارد مانند ؛ « لم یَكُنْ شَیْئاً مَذْكُورا » از اینرو مى توان گفت « لَمْ یَكُنْ ثُمَّ كَانَ » ولى نمى توان گفت « لَمّا یَكُنْ ثُمّ كَانَ » و بلكه باید گفت « لَمّا یَكُنْ وَ قَد یَكُونُ ».

سوم آنكه منفى ) لَمّا) بیشتر نزدیك به زمان حال است بر خلاف منفى لم كه بر گذشته اطلاق مى شود مانند « لَمْ یَكُنْ قُلانٌ فى الْعَامِ الْمَاضى » كه نمى توان گفت « لمّا یَكُنْ فُلَانٌ فِى الْعَامِ الْمَاضِى ».

چهارم آنكه منفى) لَمّا) امكان ثبوت آن متوقع است بر خلاف منفى لم كه ثبوت آن متوقع نیست ، پس اگر بگوئى « لَمّا یَذُوقُوا طعاماً » یعنى تاكنون غذا نخورده اند بمعناى آنست كه ممكن است غذا بخورند ولى در عبارت « لَمْ یَذُوقوا طَعَاماً » یعنى مطلقاً غذا نخورده اند . 

پنجم آنكه منفى لمّا ممكن است حذف شود مانند « اتَیْتُ الى الْبَیْتِ وَ لَمّا » ولى در منفى لم چنین كیفیتى وجود ندارد و نمى توان گفت « اتَیْتُ الَى الْبَیْتِ و لَمْ »، و هرگاه بر سر فعل ماضى بیاید معناى هنگامیكه یا موقعیكه را مى رساند مانند « لَمّا جَاءَنِی اكْرَمْتُه » یعنى موقعیكه نزد من آمد ، او را نكوئى كردم .

نوع مطلب : آشنایی با کلمه «لَمَّا»، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 13 اسفند 1398مناجات النحوییّن

بارالها هرچند در ضمیرشان ما نیست که با این صدای نکره با توسخن بگوییم ولی یا ربّ ما را به بالاترین مقام اولیائت منصوب بفرما.

خدایا ! ما همه اهل حرفیم ، مارا اهل فعل قرار بده و از زنگار کینه و عداوت منفصل بفرما. اراده ما را استوار بگردان تا اعمال ما مشتق از افعالی باشد که رضایت تو را در تقدیر دارند.

خدایا ! افعال قلوب جامد ما را از افعال ناقصه گناهمان تمیز بفرما .

ای خدا! ما که محلی از اعراب تقرّ ب تو را نداریم، خودت شر نواسخ شیطانی را از سر ما رفع نما. ما را از صفات مشبّهه به شیطان حفظ بفرما و صیغه مبالغه دوستی را بین ما و خودت قرار بده.

ظروف ما را از عوامل معنوی سرشار بگردان. ما در افعال مقاربه به تو بسیار دوریم به لطف افعال رجایت ما را مشمول ملحقین به جنّـت خود قرار بده .

خدایا! بین جمله شرط و جزای آن گناهکار مانده ایم و از اعراب نظرت افتاده ایم به حق موصولات میان ما وخودت لفظـاً و محلاً ارتباط قرار بده.

ای منادای من! از این همه نعمت که به ما داده ای باز برسر مادیات به تنازع وارد و به آن مشغول شده ایم مارا در جهت شناخت درست حقیقت که از آن مجهول گشته ایم به فضل رحمت خوبش بر ما معلوم بگردان .

خدایا! تو مجرد از هر گونه نواقص و ما گرفتار هر گونه زوائد، ما را مبرّا بگردان. خدایا ! ما عبد و منسوب به تو هستیم لطفی نما واز مصغرات دنیوی مارا دور                نگه دار.

خدایا! فاعل هر چیز تویی و ما بقی مفعول تو پس عنایت به مفعول را مقدم بر فاعلیّت خویش نگردان.

یا ربّ! آنچه لازم است به درک آن رهنمون ساز و از تعدیات هوی وهوس زمان حال، آینده ما را نیک ومطمئن بگردان.

خدایا! اعمال ما را عطف به مغفرت خود قرار ده. خدایا!  ما را از فهرست نزدیکان ویژه خود ملغی و مستثنی نفرما .

خدایا ! درک حقایق عالم هستی رابرای ما غیر منصرف قرار نده.

بار خدایا ! صاحب حال حقیقی تویی به نیکوترین حال ما را محشور بگردان.

(یا أرحم الراحمین وآجود الأجودین )


نوع مطلب : مناجات النحوییّن، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 8 مهر 1398گذشته ساده منفی*روش ساخت ماضی ساده منفی در زبان عربی :  مَا + فعل ماضی هم صیغه :
 

مَا سَمِعَ  نشنیدلَمْفعل مضارع هم صیغه :

 

لَمْ یَسمَع  نمی شنود
مثال قرآنی :

و ما تفرّق الّذینَ اُوتوا الکتابَ .


و کسانی که به آنها کتاب (خدا) داده شد پراکنده نشدند
أ لَم نَشرَح لکَ صَدرَک .


آیا سینه ی تو را برایت گسترده نکردیم .
نوع مطلب : آشنایی با انواع فعل ماضی منفی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 4 مهر 1398ماضی استفهامی 

 جملات ماضی استفهامی جملاتی هستند که ما به وسیله آن ها در باره مسائل مختلف پرسش می کنیم.


*روش ساخت ماضی استفهامی در زبان عربی :


هَل / (أ) + سَمِعَ؟  آیا شنید؟مثال قرآنی :


أرأیتَ الّذی یُکذّبُ بالدّین؟


آیا دیدی کسی را که دین را تکذیب می کند؟


نوع مطلب : آشنایی با انواع فعل ماضی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 4 مهر 1398ماضی استمراری

 بیانگر فعلی است که در گذشته به تکرار و استمرار صورت گرفته باشد.


*روش ساخت ماضی استمراری در زبان عربی : 


کان + یَسمعُ  می شنیدمثال قرآنی :


کان یَستَحیی نساءهُم


(فرعون) زنانشان را (برای کنیزی) زنده نگه می داشت.


نوع مطلب : آشنایی با انواع فعل ماضی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 4 مهر 1398ماضی بعید (دور)

بیانگر فعلی است که در گذشته دور اتفاق افتاده است.


*روش ساخت ماضی بعید در زبان عربی : 

کان + قد + فعل ماضی هم صیغه

کان + قد + سَمِعَ  شنیده بود.مثال قرآنی :


کانَ الامامُ قَد نَصَحَ الرّجلَ التّائبَ .


امام مرد توبه کننده را نصیحت کرده بود.
نکته 1 :   در ماضی بعید آوردن «قد» الزامی نیست. 

کان ذَهَبَ   رفته بود.

نکته 2 :  برای منفی کردن ماضی بعید از 2 روش بهر ه می جوییم .

1- «ما» + کان+ فعل ماضی هم صیغه :

ما کان قد ذَهَبَ  نرفته بود

2- لم+ مضارع مجزوم کان + قد + فعل ماضی هم صیغه

لم یکن قد ذَهَبَ   نرفته بود

نوع مطلب : آشنایی با انواع فعل ماضی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 4 مهر 1398حال کامل یا ماضی نقلی

فعلی است که در زمان گذشته آغاز شده، 

امّا اثرش تا زمان حال باقی است.


*روش ساخت ماضی نقلی در زبان عربی :

قد+سَمِعَ    شنیده است.
مثال قرآنی :


قَد أنزَل اللهُ الیکم ذکراً


خداوند برای شما ذکری (قرآن) را فرستاده است.
نکته : لازم  به ذکر است که حرف قد پیش از فعل ماضی همیشه معادل ماضی نقلی فارسی نیست، گاه نشانه تاکید فعل و در مواردی نیز «قد» بر معنای خاصی دلالت نمیکند:

قَدَ ذَهَبَ :  (حتماً ، قطعاً رفت)


نوع مطلب : آشنایی با انواع فعل ماضی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 4 مهر 1398ماضی ساده

یعنی بیان وقوع فعل در زمان گذشته به طور مطلق بدون هیچ محدویتی از جهت دوری و نزدیکی زمان یا تکرار و ملازمت آن به مفهوم هایی چون تردید و آرزو
*روش ساخت ماضی ساده در زبان عربی : 

ریشه ی فعل + ضمایر متصل فاعلی :

خَرَجْ + تَخَرَجْتَ 

خَرَجْ + تُم خَرَجْتُم 

 خَرَجْ + ناخَرَجْنا

نوع مطلب : آشنایی با انواع فعل ماضی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 4 مهر 1398
اسم از نظر جنس


اسم از نظر جنس بر دو نوع است : مذکر و مؤنث

اسمی که علامت مؤنث یعنی (ة ، ی ، ا ، اء)(بقرة ، کبری ، رکریا ، 

زهراء) را نداشته باشد، اصولاٌ مذکر است که بر حسب جاندار بودن یا 

نبودن به دو نوع تقسیم می گردد :


الف) مذکر حقیقی : اسمی است که بر جنس «نر» دلالت دارد و یا به 

عبارت دیگر نام یا صفت انسان یا حیوان نر باشد.


مانند : حمید ، أسد ، عَالِم و...ب) مذکر مجازی :  اسمی است که بر جنس «نر» دلالت ندارد، ولی 

قواعد اسم مذکر در مورد آن به کار می رود.


مانند : کتاب ، قَلم ، باب و...علامت های اسم مؤنث :

1-اسم هایی که به «ة» ختم می شوند

مانند : طاهرة ، صدیقة ، تلمیذة و...


2-اسم هایی که به «اء» ختم می شوند

مانند : زهراء ، صحراء و...


3-اسم هایی که به «ی» و «ا» زائد ختم می شوند


مانند : کبری ، عظمی ، دنیا ،علیا و...تـوجـه

کلماتی مانند (دواء ، ماء ، فَتی و...) علامت مؤنث ندارند زیرا :

اگر (اء) یا (ی) را از آخر این کلمات برداریم یک یا دو حرف بیشتر باقی 

نمی ماند به عبارت دیگر (اء) یا (الف مقصوره)در این قبیل کلمات جزو 

خود کلمه است و علامت مؤنث نمی باشد. پس بنابر این اینگونه 

کلمات مذکرند.


ج) مؤنث حقیقی : اسمی است که بر جنس «ماده» دلالت دارد و یا 

به عبارت دیگر نام یا صفت انسان یا حیوان ماده باشد.

مانند : فاطمة ، معلّمة ، بقرة و...د) مؤنث مجازی : اسمی است که بر جنس «ماده» دلالت ندارد، ولی 

قواعد اسم ماده در مورد آن به کار می رود.

مانند : مزرعة ، مدرسة ، و...هـ) مؤنث لفظی : اسمی است که علامت مؤنث داردولی بر مؤنث

 دلالت نمی کند وبه عبارت ساده تر فقط ظاهر آن مؤنث است.

مانند : معاویة ، زکریا ، حمزة و...هـ) مؤنث معنوی : اسمی است که به علامت مؤنث(ة ، ی ، ا ، اء) 

ختم نشده است ولی مانند مؤنث با آن برخورد می کنیم و آن را 

مؤنث به شمار می آوریم.

مانند : أم ، بنت ، ارض ، شمس و...درحالت ها و موارد زیر اسم، مؤنث معنوی(1) به شمار می رود :


1-اغلب اندام های زوج بدن انسان 


مانند : عَین(2)«چشم» ، یَد«دست» ، رِجل«پا» ، اُذُن«گوش»


2-جمع های مکسر غیر انسان 


مانند : خفافیش«خفّاش ها» ، طُیور«پرندگان» مزارع(3)«مزرعه ها»


3-اسامی شهرها ، کشورها


 مانند : اصفهان ، مصر ، قریش و...


4-چند اسم هستند که به «مؤنث سماعی» معروف شده اند


(یعنی بدون قاعده هستند و فقط باید آن ها را به خاطر سپرد)


 مانند : سماء«آسمان» ، بئر«چاه» ، ریح«باد»
نکته
خلاصه مبحث اسم از نظر جنس در نمودارپاورقی
نوع مطلب : اسم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 30 بهمن 1397
علامت های شناخت اسم و فعلالف-علامت های شناخت اسم عبارتند از :


1-هر کلمه ای که «ال» داشته باشد.

مانند : المعلّم ، الصّف(کلاس)
2-هر کلمه ای که «تنوین» داشته باشد.

مانند : معلّمٌ ، صفٌ
3-هر کلمه ای که آخر آن «ة» باشد.

مانند : مزرعة ، حدیقة(پارک)
4-هر کلمه ای که مستقیماٌ بعد از حرف جـرّ «فی، الی، مِن...»

واقع شود.

مانند : الایمان فی قلب5-کلمات سه حرفی که حرکت حرف وسط آنها ساکن باشد.

مانند : عِلم ، فِکر


دقت کنید :

اسمی که «ال» داشته باشد هرگز «تنوین» نمی گیرد و  کلمه ای که

 «تنوین» دارد هرگز «ال» نمی گیرد 


تـوجـه :

ضمایر مانند(هُوَ ، أنت ، ــه ، ک و...) ، موصول ها مانند(اّلذی ، اّلذینَ 

و...) ، اسم های اشاره مانند(هذا ، هؤلاء و...) ، مصدرها مانند 

(اِکتشاف ، تعلیم) ، اسم های استفهام مانند (کَیفَ ، أین ، متی و...)

 و اسامی شرط مانند (مَن ، أینما ، و...) اسم به شمار می روند.
**********ب-مهم ترین علامت های شناخت فعل عبارتند از :


1-هر کلمه ای که قبل از آن «قد ، سَـ ، سَوفَ» بیاید.

 مانند : قَد ذَهَبَ ، سَأذهبُ ، و سَوفَ أذهبُ
2-هر کلمه ای که آخر آن«تْ»باشد.

 مانند : جَلَسَت(حرف «تْ» ساکن است)

3-هر کلمه ای که آخر آن ضمایر«تَ ، تِ ، تُ»بیاید.


 مانند : ذَهَبتَ ، ذَهَبتِ ، ذَهَبتُ


نوع مطلب : علامت های شناخت اسم و فعل، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 28 بهمن 1397
اقسام کلمه در عربی


1-اسم : کلمه ای است که معنای مستقلی دارد ولی وابسته به

 زمانهای سه گانه(گذشته-حال-آینده)نیست.


مانند : أسَد(شیر) ، مزرعة و...
2-فعل : کلمه ای است که بر انجام دادن کاری یا پدید آوردن حالتی در 

زمان گذشته-حال-آینده دلالت دارد.


مانند : کَتَبَ(نوشت) ، یَکتُبُ(می نویسد)
3-حرف : کلمه ای است که به تنهایی معنی نداشته باشد.


مانند : عَلی(بَر) ، فی(دَر) ، انَّ(به درستیکه)نوع مطلب : اقسام کلمه در عربی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 28 بهمن 1397

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار وبلاگ نویسی

وبـــــــلاگ قـــــــــرآن و عـــــــترت

اخبار ایران:

اخبار جهان:

اخبار اقتصادی:

اخبار علمی

اخبار فناوری و اطلاعات

اخبار هنری:

اخباراجتماعی

اخبار ورزشی

--------------------------------------------------------------------------------------

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

--------------------------------------------------------------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- ساخت وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات